Dịch vụ chúng tôi cung cấp

VIX luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, trong các đối tác, trong cộng đồng, trong các cổ đông và trong từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị và lợi ích cao nhất.

Sáng tạo, nỗ lực cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, VIX phấn đấu trở thành công ty chứng khoán có chất lượng và dịch vụ tốt nhất của Việt Nam.

Quan hệ cổ đông

Giới thiệu công ty

VIX luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, trong các đối tác, trong cộng đồng, trong các cổ đông và trong từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị và lợi ích cao nhất.

Cổ phiếu VIX

Giá cổ phiếu: 11/04/2021
Mã: VIX
20,650
Kết quả kinh doanh
VIX Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Tài liệu
Kết quả kinh doanh
VIX Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020 đã kiểm toán
Tài liệu
Kết quả kinh doanh
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020
Tài liệu
Kết quả kinh doanh
Công văn giải trình chênh lệch LNST quý IV năm 2020
Tài liệu