Dịch vụ chúng tôi cung cấp

VIX luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, trong các đối tác, trong cộng đồng, trong các cổ đông và trong từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị và lợi ích cao nhất.

Sáng tạo, nỗ lực cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, VIX phấn đấu trở thành công ty chứng khoán có chất lượng và dịch vụ tốt nhất của Việt Nam.

Quan hệ cổ đông

Giới thiệu công ty

VIX luôn nỗ lực phấn đấu xây dựng một niềm tin bền vững trong khách hàng, trong các đối tác, trong cộng đồng, trong các cổ đông và trong từng nhân viên nhằm mang lại cho họ những giá trị và lợi ích cao nhất.

Cổ phiếu VIX

Giá cổ phiếu: 09/12/2023
Mã: VIX
20,650
Kết quả kinh doanh
Báo cáo tài chính Quý III năm 2023
Tài liệu
Kết quả kinh doanh
Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (đã soát xét)
Tài liệu
Kết quả kinh doanh
Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2023 (đã soát xét)
Tài liệu
Kết quả kinh doanh
Báo cáo tài chính Quý II năm 2023
Tài liệu